Новини

Още едно малко на белоглав лешояд бе маркирано в Котел

Още едно малко на белоглав лешояд бе маркирано в Котел

13.07.2017
На 5.7.2017г. в Котленска Стара планина бе маркирано още едно малко на белоглав лешояд в Котленска планина. В дейността участваха експерти на Фонда за дивата флора и фауна, доброволни сътрудници на Зелени Балкани и младежи, участници в проекта "Студентски практики" на Министерство на образованието и науката.
Това е второто малко от вида, след като в  края на юни беше маркирано първото за 2017г. http://www.greenbalkans.org/bg/Ekip_na_Zeleni_Balkani_i_FDFF_markira_edno_ot_malkite_na_beloglav_leshoyad_izlyupeni_v_rayona_na_Kotel-p6390
Тогава проверката на трите гнезда показа, че другите набелязани малки, не са на подходяща за маркиране възраст, поради което се наложи районът да бъде повторно посетен.

Поставянето на индивидуални маркировки е от изключително значение за програмата за опазване на лешоядите. То позволява тяхното разпознаване, като по този начин може да се следи поведението на отделните индивиди на местата за хранене, нощувките, размножителните колонии, както и придвижванията им на различни места. Преките наблюдения и поставените фотокапани на местата за подхранване, позволяват събирането на богата база данни от информация, която е от изключително значение за предприемането на адекватни мерки за опазването на лешоядите.

Припомняме, че колонията на лешояди в Котел-Сините камъни, бе възстановена в следствие на дългогодишните усилия на ФДФФ и Зелени Балкани, след като повече от 50 години белоглавият лешояд не бе гнездил в района (последното документирано гнездене е било през 1971). През 2016г., за първи път, 5 малки бяха отгледани от новата колония, а през 2017г. в колонията има установени 12 двойки, от които минимум 8 снесоха яйца и се очаква поне 4 малки успешно да напуснат гнездата до седмици.
 
Използваме случая да благодарим на доброволните ни сътрудници за оказаното съдействие, с професионална алпийска техника!
 
За допълнителна информация за дейностите по проекта: Елена Стоева, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699
За допълнителна информация, относно колонията в Котел - Емилиян Стойнов, Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел. 0878573841